...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާނޫނު
މ.
(1) އެތަނެއްގެ މީހުން ޤަބޫލުކޮށް ތަބަޢަވެ ބޯލަނބާ ހަމަތަކާ އުޞޫލުތައް.
(2) އެހަމަތަކާ އުޞޫލުތައް ލިޔެފައިވާފޮތް.
(3) ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިފައިވާ އެންމެން ބޯލަނބަންޖެހޭ އަދި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުޞޫލުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮންޓްރެކްޓް . ޕާލަމެންޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ