...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާރޫނު
ނ.
މޫސާގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި މިސުރުގައި އުޅުނު ވަރަށް މުއްސަނދި ކާފަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ