...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާބިސް
ނ.
އާދައިގެ ބިހަށްވުރެ ކުދި އެއިން ދަރި ނުއުފެދޭ ކުކުޅު ބިސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގައުބިސް . ގަލެބެހި . ގެރާބިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ