...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާބޯ
ންނަނީ ގައު ހުންނަ ތަންތަނުގެ ރާޅު ބިންދާ ހިސާބު އަޑިންނެވެ.
މަހުގައި ގަދަމުށިކުލައިގެ ލައްތަތަކަކާއި، ކުރެހުން ތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ބޮލުގައި ރަތްކުލައެއްގެ ކުދި ކުދި ލައްތަކެއް ހުރެއެވެ.
މީގެ ދެތިން ބާވަތެއްގެ މަސްއުޅެއެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ނުވިސްނޭ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ