...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާކައްޅި
ނ.
އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ދިރުނބާކޮޅުގެ ކޮޅުވަތުގެ ފަހަތުވަތުގެ ދެތަޅު ދޭތެރޭ މެދުގޮޅި.
މިއީ ފަނާގާ ލާ ކައްޅިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ