...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާވަދު
ނ.
ގާކޮޅެއްގެ އެހީގައި ވަދުބުޅި އަޑިއަށްފައްތާ ވަދު.
މިވަދު ފައްތަނީ ގާކޮޅެއްގައި ފަންވަތް އަރިއެއް އައްސައިފައި ފަންވަތް އަރީގައި ބުޅިއަޅުވައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަދުދޫކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ