...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާވިޔަމަސް
ނ.
ފާނައާ ވައްތަރު ވިހަގަދަމަހެއް.
މިމަހުގެ ބުރަކަށިމަތީގައި ވިހަ ކަށިތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިމަސްއުޅޭނީ ގާތަކުގެ ތެރޭގައި ބަނޑުޖަހައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުފެމަހަ . ހޫހުކުޑި . ޅިޔަންބޭބަލިކުޅަ . ގާވިހަމަސް . ގާގުޑުރާވިހަމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ