...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާވިޔާ
ނ.
ހަތަރެސްކަން ރިޔާ ނަގާއިރު މައިރިޔަލުގެ މައްޗަށްނަގާ ރިޔާ މިއީ ކުޑަރިޔަލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަބޮޑިޔާ . ރިބުގާވިޔާ . ރިބުގުރުން . ބޮޑުގާވިޔާ . ކުރުސި . ގާބިއާ . ގާވީކުންދާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ