...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާވުން
ުހެދޭގޮތްވުން.
(3) ކުދިން އުމުރާ އެއްވަރަށް ބޮޑުނުވެ ހަރުވުން.
(4) ހިލަޔަށް ނުވަތަ ގަލަށްވުން.
(5) ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތް ނުކޮށް ކޮމްޕިއުޓަރު އަމިއްލައަށް ހުއްޓުން.
(6) މަޖާޒު:
ރުޅިއައިސްގެން ނުވަތަ ކަމަކާ ހިތާނުވެގެން އަނގައިން ނުބުނެ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޮނޑުވުން . މޮށް . މޮއް . މޮއްވުން . ގަލްވުން . ގޫގެރަވަ ކެއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ