...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާމަތީރަށްރަށް
ނ.
(1) ރަށުގެ ފަސްގަނޑުގެ ބޮޑުބައި އަކިރިއާއި ގަލުން ހެދިފައިވާ ރަށްރަށް.
(2) ރަށުގެ ވަށައިގެން ބޮޑުބައެއްގައި ތޮށި އޮންނަ ފަޅުކުޑަ ރަށްރަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ