...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާފިލާ
ނ.
(1) މުދަލާއި ތަކެތި ހިފައިގެން އެއްގަމުމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރާބައި ބައިގަނޑު.
(2) އެއްގަމުގައި ދަތުރުކޮށްފައިދާ ބައިބައި ގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮއްގާފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ