...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާދީ
ނ.
ގޯންޏެއްގެ ތުން އޮޅައިލައިފައި އެތުން ބޮލާއި ކަނދުރާމަތީގައި އެޅޭ ގޮތަށް، ދެން އޮންނަ ހުސްތަން ބޮނބިފަޅިމަތީގައި ފެތުރޭގޮތަށް ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ އެއްޗެހި އުފުލާ މީހުން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުފުލާގޯނި . ގާދީގޯނި . ގާދީގޯނިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ