...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާދޫނި
ނ.
ކަނޑުމަތީ ދޫނީގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ދެބާވަތެއްހުރެއެވެ.
އެއީ ބޮޑުގާ ދޫންޏާއި އައިންމަތީ ދޫންޏެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޭރަމިދީޑި . ގައުދީނި . ގައްދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ