...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާތުން ބޮލިކޮއްޓެއް ދީގެން ނަމަވެސް ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުގޮސްވޭތޯ ބަލާށެވެ.
" ގާތުންބޮލިކޮއްޓެއެއްދީގެން ނަމަވެސް ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުގޮސްވޭތޯ ބަލާށެވެ..
(ހަރުބަހެއް) އަމިއްލައަތުން އެއްޗެއް ބީވިކަމުގައި ވިޔަސް ޝަރިޔަތާ ހަމަޔަށް ނުގޮސް ވޭތޯބެލުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ