...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާތް
ނއ.
(1) ގާތްމީހާގެ.
(2) ދެކެފަރިތަ ރަޙުމަތްތެރި.
(3) މީހެއްގެ ކައިރި.
މިސާލު:
އަހަރެން ރޭ އިނީ އޭނާ ގާތުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުބޮލި . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހައެއްކަ . ހަދިޔާ . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތް . ހިރިފާޅަ . ހިއްޕާދަތި . ހިމުން . ހިމުންކަން . ހިމުންކުރުން . ހިމުންވުން . ހިތިދަނޑި . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހިލޭމީހާ . ހުނިޖެހުން . ހުކުރެދި . ހޮޅުންއެޅުން . ނަވިޔަނި . ނަގޫހުދުމަޑި . ނާޅި . ނުބެހޭކަމަކާއި ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާތި . ރަންކާޅު . ރަންވަންނިކުލަ . ރައިވަރުބައި . ރަތްބަބުރުކެލާ . ރަތްވިނަ . ރަތްލިލީ . ރަސްދަނބުރުއް . ރަޙުމަތް . ރަޙުމަތްވުން . ރާޅުބިސް . ރާތާގާބަރި . ރުކުރުހު . ބަނޑިޔާ ފަޅޯ . ބައްސެރިވުން . ބަދަހި . ބަދަހިކަން . ބަދަހިވުން . ބަޓަރުތޮޅި . ބާދިރީ . ބާޒު . ބިތްބަންނަދުނބުރި . ބިލެތްމާލޯފިނދު . ބިޖިލީބައްތި . ބުޅަދެލި . ބުކެއްވެރި . ބޭނޑު . ބޭން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ