...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާތްކަން
ނއނ.
(1) ތިމާގެކަން.
(32) ރަޙުމަތްތެރިކަން.
(3) އެކުވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމުންކަން . ބަދަހިކަން . ޅިޔަންފަހަވެރިކަން . އިރުތަ . މޫނުކެނޑުން . ފެންތިލަކަން . ދުރުހެލި . ދުރުހެލިކަން . ދުރުވުން . ދުރުމީހުން . ގުޅުން ހިނގުން . ގުޅުން ހުރުން . ގުޅުން ބެހެއްޓުން . ޖަހަތުންކަނޑައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ