...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާތްގަނޑަކަށް
ކއ.
(1) އަންދާސީއަކަށް.
(2) ލަފަޔަކަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައެއްކަ . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހިރިފާޅަ . ހިތިދަނޑި . ނަވިޔަނި . ނަގޫހުދުމަޑި . ރަންކާޅު . ރަތްލިލީ . ރާޅުބިސް . ބަޓަރުތޮޅި . ބާދިރީ . ބާޒު . ބިލެތްމާލޯފިނދު . ބިޖިލީބައްތި . ބުޅަދެލި . ބޭނޑު . ބޮޑަވަކި . ބޮޑައިބުރަކި . ބޮޑުބިސްކޯދު . ބޮޑުކޯމަސް . ބޮޑުތަދު . ކަށިކެޔޮލިޔާވަޅި . ކަޅުވެން . ކައިރުބޮލި . ކަފާޅަކެކުން . ކަޓާރިބޮލި . ކާޅުމުރަނގަ . ކުދުފުއްލާ . ކުދެހިބޮލި . އަށެއްކަ . އަނބިހި . އަންދާސީ . އާޑަތޯޑަ . އެހައިކަށްހައި . އޮށްވަޅުގޮނޑި . އޮރި . ވަޑާންގޮނޑި . ވިހަބަށި . ވެދުންފޮށި . މަންޑި . މަލިކުތާރަ . މަސްމަތީފާތިޙާތަށި . މާމުށިމަސް . މިނާބޮލި . މިދިލި . މުނިޔާ . މުގުރުބުރި . މެހެލަ . ފަންހިތި . ފަންސި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ