...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާލިހު
ނ.
(1) އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ކައިވެނި ކުރުމަށް ދެ ފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ ރުހުމާއެކު އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުން.
(2) އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ ރަސްމިއްޔާތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ