...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާލު
ނ.
ކަމަކަށް އެއްބަސްވެ ވަޢުދުވާ ވަޢުދުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޕުކިއުން . ހުވާ . ބީކޮށްލުން . ކަށިތިޔާރުކުރުން . ކަށިގަންޖު . ކޯފުގާފު . އިސްޓާޓުކުރުން . ފަރުގާލުބުރު . ފީކޯތް . ދޮއިދެއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ