...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާގަނޑު
ނ.
(1) ގާބުރި.
(2) ފެތުރިފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ގައު.
(3) ފުރާޅެއް ނެތް ޢިމާރާތެއްގެ ވީރާނާ ވަމުންދާ ފާރުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްބައި . މުއްދަތިލާގާގަނޑު . މުއްދަތުލާގާގަނޑު . ފެންހިރި . ގާގަނޑު ކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ