...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާޑިޔާ
ނ.
(1) އެއްޗެހި އުފުލުމަށް ފުރޮޅުލައިގެން ދެމޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ކޮއްޕޭ ގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) ބައިސްކަލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެކިސާ . ރޭލު . ރޭލުއެޅުން . ރޭލުދަގަނޑު . ބައްގީ . ބަޑިހަރު . އަތުގާޑިޔާ . އަތްގާޑިޔާ . އަސްގާޑިޔާ . ވޮށިގާޑިޔާ . ތިންމޮއްގަން . ގާޑިއާ . ގެރި . ގެރިގާޑިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ