...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާޑު
ން ހުންނަ މީހާ.
(3) ބައެއް ކަހަލަ ކުޅިވަރު ކުޅޭއިރު ބައެއް ގުނަވަން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އަަޅާ އެތި މިސާލު:
ހުޅުގާޑު.
(4) އިންސާނާގެ ހުޅުހުޅު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އަޅަންހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
(5) ބައެއް ކަހަލަ ހަތިޔާރުގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ހުންނަ ދަފަރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަފަންސާ . ގާޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ