...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިނައިރު
ނ.
ގިނަވަގުތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކަށި . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނޑިވުން . ހުރެހުރެ . ހުތްވުން . ނޭވާކޮޅަށްދިއުން . ރަންކޮކާ . ރަތްގަރުދިޔަ . ބުބި . ބުބު . ބޮރި . ކޯތެޅުން . އަށްޑަމުތެލި . ވަޑުރަހަ . ވާޅު . ވާޅުވުން . ވޭލަވުން . މުގޯލިއެޅުން . މޭލިބުއިން . ފިލުނދު . ފިލުނދުވުން . ފިޔާފެން . ފުފުން . ފޫދުން . ދިލަދުންރަހަ . ދެރަވުން . ތަންމުޑު . ތަންމުޑުކަން . ތަންމުޑުވަސް . ތާޒާކަން . ތުވާ . ތޫފާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ