...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިނަވުން
މ.
(1) އިތުރުވުން.
(2) ފަށްފަށްވުން.
(3) ރަށަށް ގިނަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޭވާނުލެވުން . ބަރުވުން . ބައިބޯވުން . ބޮލިރޯވުން . ބޯވުން . ކާރުސާނާވުން . އަދަދެއްނެތުން . އިތުރުވުން . ވައިމަތިބޯވުން . ވައުވުން . މިނިހެޔޮވުން . މުދާވެރިވުން . ފުދިއިތުރުވުން . ފުސްހެލުން . ފުސްބޯވުން . ފެންބޮޑުވުން . ދަންބެރަށް ވުރެ ތަގުޑި ދިގުވުން . ދިގުލުން . ދުނިޔެތަނަވަސްވުން . ތިޔާގިވުން . ގަލިކުނި . ގިނަވުން . ގިނަގުނަވުން . ގުނަވުން . ސޭޅިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ