...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިނަގިނައިން
ކއ.
(1) ގިނައިން މިބަހަށް އިތުރު ބާރެއްލުމުގެ ގޮތުން ބުނާގޮތެއް.
(2) ފަށް ފަށްކޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރުޖެހުން . ބުޅިތުނބި . ކުށަށްތެޅުން . ފަލީތާލުން . ލެއިބަލިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ