...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިނިކާމާ ދޫނި
ޫނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ނަމަވެސް ނޫދުހުވޭ އެހެންނަމަވެސް ވަަރަށް ބާރަށްދުވާ ބިޔަދޫންޏެއް، މީގެ ދެފަޔާއި ކަރުވަރަށް ދިގުވާނެއެވެ.
މިއީ ހިލައާއި ގާކޮޅުކޮޅު ފަދަ އެއްޗެހިވެސް ކައިއުޅޭ ދޫންޏެކެވެ.
މިފަދަ އެއްޗެހިކަނީ، ހަޖަމު ކުރުމަށް އެހީ ލިބޭތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ