...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިނިމަސް
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ރަތްމަހަށްވުރެ ރަތްކުލަގަދަ، ކަށިގިނަ.
މަސް ގަނޑު މަޑު މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ