...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިނިފަތި
ނ.
އުނދުނުން އަލިފާންނަގައި ހެދުމަށް ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
މިހުންނާނީ ފަތިކޮށް އޮންނަ މަޢުދަން ކޮޅެއް މެދުން ލަނބައި ދެފައިކަށި އެއްވަރުވާ ގޮތަށް ހަދައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގިނަފަތި . ގިނިފަންތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ