...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިންނޯށި
ނ.
ފިރުއައުނު މުދަލުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހުދުކޮށް ވައިބޮތްކެއްހެން އޮންނަ އެއްޗެކެވެ.
ފެނުގައި ޖެހިފައި ހުންނަ ހިސާބުން މީގައި ނޫކުލައިގެ ދިގު ވާކޮޅެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގައިަގއި ޖެހިއްޖެނަމަ ދިލަނަގައި ދުޅަވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާވަށް . ހޫވައް . ބަޑިވިންނޯޅި . ބަޑިގިންނޯށި . ކަނޑުފޮޑެ . އަލިފާންރޮދި . ގިނަވަށި . ގިނިރޮދި . ގިނިކީ . ގިންނެހި . ގިންނޯހި . ގެރާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ