...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރައިލުން
މ.
ގިރުން މިބަސްލުއިކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުން . ގަރާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ