...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރާ
ނއ.
(1) އެންމެހިމަ.
މިސާލު:
ގިރާ އިސްތަށި.
(2) ހަލާކުވަމުން ނެތުމުންދާ މިސާލު:
ގިރާތުނޑި.
(3) ކަޑައްތު.
މިސާލު:
ކަނޑު ގިރާކޮށް.
(4) ނ.
އެއްޗެއްގެ މަތިން ފައިނަގައިގެން ކުރާ ހުރަސް.
މިސާލު:
އޮޅިގިރާކޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރުފަނި . ހަބަރުގަސް . ހަކުރުފަނި . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ބާޑީ . ބިހުކަޑި . އަތެރާކެނޑުން . އިސްބަގުލު . އެޅަގެނޑި . އެޅިގޭނޑި . އޮޕްރޭޓަރު . ވޮނަދޮނަ . ފަނި . ފޮޓޯ . ގަނޑުވިރުވުން . ގިނައޮޅި ގިރާކުރަންޏާ ގިނައަޑުއިވޭނެ . ގިރާ . ގެރާ . ގެރާކޮޅައުން . ގެރާއިސްސަށި . ގެރާއިސްސަޓި . ޖުމްހޫރީ މޭވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ