...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރިސް
ނ.
ތަތްކޮށްހުންނަ ތެޔޮ އެއްޗެއް.
މިއީ މައުދަނީދޭއްޗެއް ކޭއްތޭ ތަންތަން ހަލުއިކުރަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މިވައްތަރުވާނީ ބަޓަރު ގަނޑަކާއެވެ.
މިއީ ތެޔޮވަޅުން ނަގާ ތެލުން ހަދާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑި . ގިރިސްބަޑި . ޗޮއްޕަޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ