...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރިޓީ
ނ.
(1) މަޢުދަނުން ހަދައިފައި ވާ އެއްޗެއްގެ ބޭރަށް ރަން ނުވަތަ ރިހި ބޭނުންކޮށްގެން އަރުވައިފައި ހުންނަ ކުލަ.
(2) މަޖާޒު:
ޙަޤީޤަތް ފޮރުވޭގޮތަށް ދައްކައިފައި ހުންނަ ދަޅަ، ނުވަތަ ކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހިމަތީލުން . ރިހިލުން . ކަންފަތް ހިކާ . ވަރަނގު . މުލަންމާ . މުލައްމާ . މުލައްމާކުރުން . ތުތިޔާފޯލި . ތުތުވުން . ގިރިޓީބޭސް . ގިރިޓީކުރުން . ގިރިޓީފެން . ސައިބޯނިއޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ