...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރިޓީކުރުން
މ.
މަޢުދަނުން ހަދައިފައިވާ އައްޗެއްގައި، ގިރިޓީފެނާއި ކަރަންޓާ ގުޅައިގެން ރަން، ނުވަތަ ރިހިކުލަ ޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުލައްމާކުރުން . ތުތުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ