...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރުނބާ
ނ.
ކަނބުރުވެރިންނާއި، ތިލޭރުން އަލިފާން ރޯކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވައިފޮނުވުމަށް ހަދައިފައިވާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމަޅި . ހޮޅުގަނޑު . އަތްގިރުނބާ . ގިރުނބާމަސް . ގިރުނބާފިލާ . ގިރުނބާދިނުން . ގިރުނބާދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ