...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރުނބާމަސް
ނ.
(ޏ) ކޮލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ރަތްރީނދޫ ރޮނގުތަކެއް، ދިގަށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
މިމަހަކީ ގިރުނބާއަކާ ވައްތަރު ގޮތަކަށް ފުފޭ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ