...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރުނބާފިލާ
ނ.
ގިރުނބާގެ ފިލަޔާ ވައްތަރަށް ފަތްހުންނަ ފަތްޕިލާވެއްޔެއް.
އެގަހުގެ ފަތްވާނީ ދެތިންއިންޗިވަރެވެ.
ފަތުގައި ކުދިކުދި ކަށިތަކެއް ހުރެއެވެ.
މީގެ ފަތްބޯވެފައި ބިނދޭހާ މުރަނައެވެ.
ފަތުގެ ތުނޑުކޮޅުހިމައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ