...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރުވާން
ނ.
ކޯޓާއި ޖެކެޓާއި ގަމީސްފަދަ އެއްޗެހީގައި ކަރުގެ ވަށައިގެން ވަކި ބައްޓަމަކަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތީގެ ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްގުދުކުރިލިބާސް . ގަންޖުފަރާސް . ގިރުއައުނު . ގިރުއާން . ގިރުވާނެ . ގިރުވާނެޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ