...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިރުވުން
މ.
ގިރުން މިބަސްކުރުމާއި ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބުނާގޮތް.
މިސާލު:
(ހ) މިއުޅެނީ މިކުލަކޮޅު ފެނަށް (ގިރުވައިލާށެވެ..) ފަނިތަށި ގިރުވީ ފާތުމަ ލައްވައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަނބަތެޅުވުން . ގަނޑުވިރުވުން . ގިރުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ