...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިބުޠީން
ނ.
(1) މިސުރުގެ ކުރީގެ ވަޒަންވެރިން.
(2) ޤިބުޠުގެ (އިހުގައި މިސްރަށް (ކިޔާނަން) އަހުލުވެރިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ