...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިއުޅިލާށި
ނ.
(1) ގިއުޅިލާށި ގަހުގެ ކިރު.
(2) ގިއުޅިލާށިގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުގުން . ގިއުޅިލާށި . ގިއުޅިލާށި ކިރު . ގިޔުޅިލާށި . ގެއުޅުލާށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ