...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިއުޅު
ނ.
ނޫފެހިކުލައިގައި ބޮނޑިމަސްކޮށް ހުންނަ ފަރުމަހެއް.
މިމަހުގެ ބޮލުގައި ލޮލަށްވުރެ ކުރީގައި އަޑިވެފައި ހުންނަ ދިގުރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
ކަންފަތްގަނޑު ކުރުވެފައި އޭގެ ކޮޅުވަށެވެ.
މަތީ ކޮތަރިބައިގައި ކަޅުކުލައިގެ ލައްތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްރީތި . ކިޔެވެނި . މަނޮ . ގިޔުޅަށްފެއްތުން . ގެއުޑު . ގެއޮޑެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ