...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިއުޅު އަތުކުރި
ނ.
އަންހެނުންގެ އަތުކުރީގެ ރީތިކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިބާވަތުގެ އަތުކުރި ހުންނާނީ އުޅަބޮށިން ފެށިގެން ތިރިޔަށް ރީތިކޮށް ބޮނޑި މަސްކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ