...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިއް
ކއ.
ގުއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިދަނޑި . ހިލުން . ހޫނ . ހޫނުއުޅާ . ހޫނުއުޅާއެޅުން . ހޮޅުންއެޅުން . ނީވާބަތް . ކަށިއިނގިލި . ކައިކޯޅި . ކޯޅި . އަވައްޓެހި . އުށްޖެހިމަރުވަޅި . އެއްވަލަކަށްހެދުން . ވާދޫބޭރަށްފަނާލުން . މެދުއިނގިލި . ފުއްޓަކިޖެހުން . ދަނޑިފައި . ދިގުވަދު . ތަނޑި . ލައިދެމުން . ގިއްގަޅުވާލުން . ގޮޓި . ސިބިބި . ޝަހާދަތް އިނގިލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ