...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިއްގަޅުވައިލުން
މ.
(1) މީހަކުވެއްޓި އިނދަ ޖެހޭގޮތަށް ގަންނަވައިލުން.
މަޖާޒު:
(2) ތިމާގެ ބާރުން އަނެކެއްގެ އަގުވެއްޓައިލުން ނުވަތަ މަޤާމް ދަށްކޮށްލުން.
(3) ވާހަކަދައްކައިގެން ނުވަތަ ޒުވާބުކޮށްގެން ދެރަކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގިއްގަޅުވާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ