...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިއްސާ
ނ.
ތަރުކާރީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ތޮރައަކަށްވުރެ ދިގުކޮށް ޗިޗަންޑާއަށް ވުރެ ކުރުކޮށް ފަލަކޮށް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މިއީ ވެލެއްގައި އަޅާ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތޮށިގަނޑު ވަރަށް ހަރުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ