...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިމަތަ
ނ.
ދަތުރަށް އެރުމަށާއި ދަތުރު ނިންމުމަށާއި ދަތުރުވެރިންގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރާގިމަތަ . ފުރާގިމަތަ . ފެރީ ގިމަތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ