...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިފިލި
ނ.
ޤަޟާޙާޖަތް ކުރުމަށާއި ހިނައިޠާހިރުވުމަށްޓަކައި ވަށައިގެން ފާރުރާނައިފައި ނުވަތަ ފުޅައްއަޅައި ވަޅުބަހައްޓައިފައި އޮންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީސި . ހޯއް . ކޮޑުދިހަރޭ . ކޮޑޮހާޖައް . އަވަހާރަގަނޑުވަރު . އެތެރެމާފިތް . އެތޮރޮވަތި . ވަޅުގިފިލި . ވައުކަނދަ . ވަދުޔު . ވަޑަކަނދަ . ވެއުކަނދަ . މައިފިތު . މުންދަރަ . މޫންދުރަ . ފުޅައްފެޅުން . ގެފިއްލާ . ގެފިލި . ގޮރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ