...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިތާކުރުން
ނ.
ދެ އުޅި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އުޅި ހުންނަ ދެ ފަށެއްގެ އުޅިތައް ގެތުމުން އެއްފަށަކަށް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުތެއިކެރުން . ދެތާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ