...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގިތި
ނއ.
(1) ހަރުނުވާ.
(2) ފައްކާނުވާ.
(3) ޅަ.
މިބަސް އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރެވެނީ ގަސްގަހުގައި އަޅާއެއްޗެއްސާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅަމަރު . ކުދިލުނބޯ . ވިހަބަށި . މަޖާ . ފަޅޯބަޑި . ގަބުޅިވަރުވުން . ގިތިލާބަތް . ގިތެޔޮމިރުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ